Categories

Wish you were here – Avril Lavigne [Kara + Vietsub + Lyrics]

WISH YOU WERE HERE | Avril Lavigne | Vietsub

I can be tough
Em có thể cứng rắn
I can be strong
Em có thể mạnh mẽ
But with you, it’s not like that at all
Nhưng ở bên anh, em chẳng giống thế chút nào
There’s a girl that gives a shit
Có một cô gái luôn quan tâm tới anh
Behind this wall, you just walked through it
Ở phía sau bức tường này, anh chỉ việc bước qua thôi

And I remember all those crazy things you said
Và em nhớ tất cả những điều điên rồ anh nói
You left them running through my head
Chính anh đã đưa chúng quanh quẩn vào tâm trí em
You’re always there, you’re everywhere
Anh luôn ở đó, luôn ở khắp mọi nơi
But right now I wish you were here
Nhưng lúc này em ước ao có anh ở đây
All those crazy things we did
Bao điều điên rồ ta đã cùng làm
Didn’t think about it, just went with it
Chẳng cần suy nghĩ gì, cứ làm theo thôi
You’re always there, you’re everywhere
Anh luôn ở đó, luôn ở khắp mọi nơi
But right now I wish you were here
Nhưng lúc này em ước ao có anh ở đây

Damn, Damn, Damn
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật
What I’d do to have you here, here, here
Em phải làm gì để mang anh về đây
I wish you were here
Ước gì anh ở đây bên em
Damn, Damn, Damn
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật
What I’d do to have you near, near, near
Em phải làm gì để anh ở gần bên em
I wish you were here
Ước gì anh ở đây bên em

I love the way you are
Em yêu chính con người anh
It’s who I am, don’t have to try hard
Đó cũng chính là bản thân em, chẳng cần cố gắng tỏ ra
We always say, say it like it is
Mình luôn nói rằng mọi chuyện là quá khứ
And the truth is that I really miss
Nhưng sự thật là em thực sự nhớ anh

All those crazy things you said
Tất cả những điều điên rồ anh nói
You left them running through my head
Chính anh đã đưa chúng quanh quẩn vào tâm trí em
You’re always there, you’re everywhere
Anh luôn ở đó, luôn ở khắp mọi nơi
But right now I wish you were here
Nhưng lúc này em ước ao có anh ở đây
All those crazy things we did
Bao điều điên rồ ta đã cùng làm
Didn’t think about it, just went with it
Chẳng cần suy nghĩ gì, cứ làm theo thôi
You’re always there, you’re everywhere
Anh luôn ở đó, luôn ở khắp mọi nơi
But right now I wish you were here
Nhưng lúc này em ước ao có anh ở đây

Damn, Damn, Damn
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật
What I’d do to have you here, here, here
Em phải làm gì để mang anh về đây
I wish you were here
Em ước anh đang ở chốn này
Damn, Damn, Damn
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật
What I’d do to have you near, near, near
Em phải làm gì để anh ở gần bên em
I wish you were here
Ước gì anh ở đây bên em

No, I don’t wanna let go
Không, em không muốn buông xuôi
I just wanna let you know
Em chỉ muốn để anh biết
That I never wanna let go
Rằng em sẽ không bao giờ buông xuôi

Let go, oh, oh
Buông xuôi, oh, oh

No, I don’t wanna let go
Không, em không muốn buông xuôi
I just wanna let you know
Em chỉ muốn để anh biết
That I never wanna let go
Rằng em sẽ không bao giờ buông xuôi

Let go, let go, let go
Buông xuôi, buông xuôi, buông xuôi

Damn, Damn, Damn
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật
What I’d do to have you here, here, here
Em phải làm gì để mang anh về đây
I wish you were here
Ước gì anh ở đây bên em
Damn, Damn, Damn
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật
What I’d do to have you near, near, near
Em phải làm gì để anh ở gần bên em
I wish you were here
Ước gì anh ở đây bên em

Damn, Damn, Damn
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật
What I’d do to have you here, here, here
Em phải làm gì để mang anh về đây
I wish you were here
Ước gì anh ở đây bên em
Damn, Damn, Damn
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật
What I’d do to have you near, near, near
Em phải làm gì để anh ở gần bên em
I wish you were here
Ước gì anh ở đây bên em

—–

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register