Categories

[ Vietsub + Kara] What’s Up – 4 Non Blondes

English Lời việt
Twenty-five years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination

I realized quickly when I knew I should
That the world was made up of this brotherhood of man
For whatever that means
And so I cry sometimes
When I’m lying in bed just to get it all out
What’s in my head
And I, I am feeling a little peculiar
And so I wake in the morning
And I step outside
And I take a deep breath and I get real high
And I scream from the top of my lungs
What’s going on?
And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what’s going on?
And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah
I said hey, what’s going on?

And I try, oh my god do I try
I try all the time, in this institution
And I pray, oh my god do I pray
I pray every single day
For a revolution
And so I cry sometimes
When I’m lying bed
Just to get it all out
What’s in my head
And I, I am feeling a little peculiar
And so I wake in the morning
And I step outside
And I take a deep breath and I get real high
And I scream from the top of my lungs
What’s going on?

And I say, hey hey hey hey
I said hey, what’s going on?
And I say, hey hey hey hey
I said hey, what’s going on?
And I say, hey hey hey hey
I said hey, what’s going on?
And I say, hey hey hey hey
I said hey, what’s going on?

Twenty-five years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination
Hai mươi năm năm và cuộc đồi tôi vẫn đang tiếp tục
Cố gắng để vực dậy niềm hy vọng lớn lao
Cho một đích đến

Tôi nhận ra một cách nhanh hóng khi tôi biết
rằng thế giới được tạo nên từ tình cảm con người
Với bất cứ điều ý nghĩa nào
Đôi lúc tôi bật khóc khi đang nằm trên giường
Để giải tạo tất cả những suy nghĩ trong đầu của tôi
Rồi tôi cảm thấy mình thật khác
Vì vậy tôi thức dạy vào buổi sáng sớm
và bước ra ngoài
Tôi hít thật sâu và thấy thật sảng khoái
Rồi tôi hét lên thật to căng lồng ngực
“Cái quái gì đang xảy ra vậy?”
Và tôi nói: Hey hey…
Tôi nói: Hey! Chuyện gì vậy?
Và tôi nói: Hey hey…
Tôi nói: Hey! Chuyện gì vậy?

Và tôi cố gắng
Lạy chúa “con đang rất cố gắng”
Cố gắng mọi lúc
Trong khả năng có thể của tôi
Và tôi cầu nguyện
Lạy chúa “Con thành tâm cầu nguyện”
Cầu nguyện mỗi ngày
Cho sự thay đổi của tôi
Và đôi lúc tôi bật khóc
Đôi lúc tôi bật khóc khi đang nằm trên giường
Để giải tạo tất cả những suy nghĩ trong đầu của tôi
Rồi tôi cảm thấy mình thật khác
Tôi đà thức dạy vào buổi sáng sớm và bước ra ngoài
Hít thật sâu và thấy thật sảng khoái
Rồi tôi hét lên thật căng cả lồng ngực
“Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Và tôi nói: Hey hey…
Tôi nói: Hey! Chuyện gì vậy?
Và tôi nói: Hey hey…
Tôi nói: Hey! Chuyện gì vậy?
Và tôi nói: Hey hey…
Tôi nói: Hey! Chuyện gì vậy?
Và tôi nói: Hey hey…
Tôi nói: Hey! Chuyện gì vậy đang xảy ra vậy?

Hai mươi năm năm và cuộc đồi tôi vẫn đang tiếp tục
Cố gắng để vực dậy niềm hy vọng lớn lao
Cho dự định trong tôi

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register