Categories

Trung Quân – Dấu Mưa [ Lyrics | Karaoke]

Một cơn mưa đi qua
Để lại
Những ký ức anh và em
Tìm em trong cơn mưa
Anh thẫn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua
Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen
Là lúc em ngang đời ta

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi
Chờ mãi nơi này một cảm giác quá lạ thường
Cảm giác cho anh nhận ra

I love you
I love you so
Khoảnh khắc cho anh nhận ra
I love you
I love you so
Khoảnh khắc cho anh gần em

Một cơn mưa đi qua
Để lại
Những ký ức anh và em
Tìm em trong cơn mưa
Anh thẫn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua
Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen
Là lúc em ngang đời ta

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi
Chờ mãi nơi này, một cảm giác quá lạ thường
Cảm giác cho anh nhận ra
I love you, I love you so
Khoảnh khắc cho anh nhận ra
I love you, I love you so
Khoảnh khắc cho anh gần em

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi
Chờ mãi nơi này một cảm giác quá lạ thường
Cảm giác cho anh nhận ra

I love you
I love you so
Khoảnh khắc cho anh nhận ra
I love you
I love you so
Khoảnh khắc cho anh gần em

Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi
Chờ mãi nơi này một cảm giác quá lạ thường
Cảm giác cho anh nhận ra

I love you (I love you)
I love you so (I love you so)
Khoảnh khắc cho anh nhận ra
I love you (I love you)
I love you so
Khoảnh khắc cho anh gần em

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register