Categories

Tóc xinh dễ làm cho ngày Tết

Kiểu 1

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Chừa một ít tóc ở hai bên mái, chia tóc ở phía sau thành 2 lớp trên và dưới. Dùng thun buộc tầng tóc bên trên.

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Dùng tay rẽ lớp tóc vừa buộc thành hai phần ở trên nút buộc, nhét toàn bộ đuôi tóc vào giữa.

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Chỉnh cho phần nút buộc chặt và cân đối. Bạn có thể dùng một ít tóc để quấn quanh nút buộc hoặc dùng thun buộc có gắn tóc giả.

Kiểu 2

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Rẽ tóc ngôi giữa, lấy một lọn tóc ở một bên mái, xoắn 3 vòng về phía sau.

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Dùng hai chiếc kẹp tăm kẹp chéo nhau thành hình chữ X để giữ cố định lọn tóc

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Bạn có thể kẹp một bên hoặc cả 2 bên với cách làm tương tự

Kiểu 3

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Buộc đuôi ngựa thấp và tết phần đuôi tóc. Dùng tay kéo nhẹ bím tóc sang 2 bên để tạo độ phồng nhẹ.

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Quấn đuôi tóc nhiều vòng quanh nút buộc

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Cố định búi tóc bằng kẹp tăm và một chút keo

Kiểu 4

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Dùng lược rẽ 2 đường ngôi tóc theo hình chữ V, xoắn phần tóc ở giữa thành nhiều vòng

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Cuộn phần tóc vừa xoắn về phía sau và cố định bằng kẹp tăm, keo

Kiểu 5

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Chia tóc thành 2 tầng, tầng trên nhiều tóc, tầng dưới ít tóc

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Buộc đuôi ngựa 2 tầng tóc

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Đánh rối 2 tầng tóc, đánh phần tóc trên cho phồng to để che đi nút buộc của tầng tóc dưới

kieu_toc_nhanh_gon_20150214_deponline

Dùng tay dàn đều phần tóc ở tầng trên sang hai bên, xịt một chút keo để giữ độ phồng

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register