Categories

Tóc buông cho ngày se lạnh

Hãy cùng chúng tôi học cách làm mới cho mái tóc buông lơi, để kiểu tóc kinh điển nay không còn nhàm chán.

Bước 1: Bắt đầu với việc chia phần tóc ở một bên thành 3 lọn bằng nhau, đánh dấu theo thứ tự từ trên xuống cho các lọn là 1,2 và 3.

Bước 2: Bắt đầu tết tóc bằng cách để lọn thứ 3 bắt chéo lên lọn thứ 2 và sau đó, bắt lọn thứ 1 đè lên lọn 2 và 3. Để lọn thứ 1 tự do buông xõa xuống phía dưới.

Bước 3: Lấy một lọn tóc mới ngay bên cạnh phần tóc vừa để buông rơi tự nhiên, tết với những phần tóc còn lại. Đừng quên vào mỗi lần tết một nhịp, cần gộp một chút tóc phía bên trên với lọn tóc ở vị trí thứ nhất. Lưu ý, với kiểu tóc này, lọn tóc ở vị trí thứ 2 luôn được cố định và việc tết tóc sẽ hoàn thành đến hết chiều dài của lọn tóc thứ 2.

Bước 4: Sau khi đã tết xong, cố định tóc bằng một chiếc kẹp ghim. Có thể cài hoa hoặc nơ lên bím tóc tùy thích.


Thiên Lam


Thực hiện: depweb

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register