Categories

Stand By Me – Seal [Lyrics – Karaoke]

When the night has come, and the land is dark
And the moon is the only light we will see
No, I won’t be afraid, oh, I won’t be afraid
Just as long as you stand, stand by me
So darlin’, darlin’ stand by me
Oh stand by me
Oh stand, stand by me, stand by meIf the sky that we look upon should tumble and fall
Or the mountain should crumble to the sea
I won’t cry, I won’t cry, no, I won’t shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
And darlin’, darlin’ stand by me
Oh stand by me
Whoa stand now, stand by me, stand by me
*Solo*And darlin’, darlin’ stand by me
Oh stand by me
Oh stand now, stand by me, stand by me

If the sky that we look upon should tumble and fall
Or the mountain should crumble to the sea
I won’t cry, I won’t cry, no, I won’t shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
And darlin’, darlin’ stand by me
Oh stand by me
Whoa stand now, stand by me, stand by me
So darlin’, darlin’ stand by me
Oh stand by me
Oh stand now, stand by me, stand by me
Whenever you’re in trouble won’t you stand by me
Oh stand by me
Whoa stand now, oh stand, stand by me…

Khi màn đêm buông xuống và mặt đất chìm vào bóng tối
Mặt trăng là thứ ánh sáng duy nhất ta thấy
Thì tôi cũng chẳng sợ đâu, tôi không sợ
Chỉ khi nào em vẫn còn bên tôi, đứng bên cạnh tôi
Ôi em yêu, em vẫn đứng bên tôi
Đứng bên tôi
bên cạnh tôi, canh tôi đâyNếu như bầu trời khi ta nhìn lên mà hỗn loạn và có rơi xuống
và những ngọn núi nứt ra và đi vào lòng biển
Thì tôi chẳng khóc, sẽ không rơi nước mắt
vì em yêu, cưng vẫn đứng bên tôi
ôi, vẫn bên tôi, vẫn bên tôiÔi em yêu, em vẫn đứng bên tôi
vẫn đứng bên tôi đây

Nếu như bầu trời khi ta nhìn lên mà hỗn loạn và có rơi xuống
và những ngọn núi nứt ra và đi vào lòng biển
Thì tôi chẳng khóc, sẽ không rơi nước mắt
vì em yêu, cưng vẫn đứng bên tôi
ôi, vẫn bên tôi, vẫn bên tôiDẫu có khi em có những ư sầu em cũng vẫn bên cạnh tôi
vẫn bên cạnh tôi
Vẫn ngay đây thôi, bên cạnh tôi …

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register