Categories

SAIL – Awolnation [Lyrics + Kara + Lời Việt]

Sail!

This is how I show my love
I made it in my mind because
I blame it on my A.D.D. baby
This is how an angel dies
I blame it on my own sick pride
Blame it on my A.D.D. baby

Sail!
Sail!
Sail!
Sail!
Sail!

Maybe I should cry for help
Maybe I should kill myself (myself)
Blame it on my A.D.D. baby
Maybe I’m a different breed
Maybe I’m not listening
So blame it on my A.D.D. baby

Sail!
Sail!
Sail!
Sail!
Sail!

La la la la la
La la la la la oh!
La la la la la,
La la la la la oh!
La la la la la,
La la la la la,

Sail!
Sail!
Sail!
Sail!

Sail with me into the dark
Sail!
Sail with me into the dark
Sail!
Sail with me into the dark
Sail!
Sail with me
Sail!

Ra đi!

Đây là cách tôi thể hiện tình yêu
Tôi đã quyết định bởi
Tôi đổ tổi cho chứng rỗi loạn tâm lý của tôi
Đây là cách một thiên thần thăng thiên
Tôi đổ lỗi cho lòng tự trọng của chính tôi
Đổ lỗi cho chứng rối loạn tâm lý của tôi

Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!

Có lẽ tôi nên gào thét kêu cứu
Có lẽ tôi nên tự tử
Tôi đổ lỗi cho chứng rỗi loạn tâm lý của tôi
Có lẽ tôi là một loài khác chăng
Có lẽ tôi không lắng nghe
Thế thì đổ lỗi cho chứng rối loạn tâm lý của tôi đi

Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!

La la la la la
La la la la la oh!
La la la la la,
La la la la la oh!
La la la la la,
La la la la la,

Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!

Ra đi với tôi trong bóng tối mịt mù
Ra đi!
Ra đi với tôi trong bóng tối mịt mù
Ra đi!
Ra đi với tôi trong bóng tối mịt mù
Ra đi!
Ra đi với tôi
Ra đi!

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register