Categories

Người mẫu Kim Minh, Lâm Thu Hằng sẽ xuất hiện trong DFS10 với mái tóc ấn tượng

Hãy xem các nhà tạo mẫu tạo kiểu cho người mẫu Kim Minh:

Và người mẫu khác:

Người mẫu Lâm Thu Hằng

Nhà tạo mẫu tóc Justin Mạnh làm tóc cho model của DFS10.

Nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Minh Tâm làm tóc cho model của DFS10

Hãy cùng xem Kim Minh và các người mẫu xuất hiện với những kiểu tóc đặc biệt nào trong Đẹp Fashion Show trong

Thực hiện: depweb

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register