Categories

I’ll be missing you – Puff Daddy, Faith Evans, 112 [Vietsub + Kara + Lyrics]

I’ll be missing you – Puff Daddy, Faith Evans

Yeah… this right here (tell me why)
Vâng…những lý lẽ ở đây (nói tôi biết tại sao)
Goes out, to everyone, that has lost someone
Đi đến đó, đến mọi người, những người đã mất ai đó
That they truly loved (c’mon, check it out)
Những người mà họ thật sự yêu thương ( nào, thử xem )*
Verse One: Puff Daddy
Seems like yesterday we used to rock the show
Có vẻ như ngày hôm qua chúng tôi đã khuấy động buổi diễn
I laced the track, you locked the flow
Tôi bám chặt mặt đường, bạn bước chầm chậm *
So far from hangin on the block for dough
Từ lúc ôm cả đống tiền đến nay *
Notorious, they got to know that
Hiển nhiên là họ biết rằng
Life ain’t always what it seem to be (uh-uh)
cuộc sống không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài.
Words can’t express what you mean to me
Ngôn từ không thể hiện được điều bạn bày tỏ đối với tôi*
Even though you’re gone, we still a team
Ngay cả đi bạn đã đi xa thì chúng ta vẫn cứ là một nhóm
Through your family, I’ll fulfill your dream (that’s right)
Qua gia đình bạn, tôi sẽ hoàn thành những ước mơ của bạn ( đúng thôi)
In the future, can’t wait to see
Tôi không thể đợi để gặp bạn trong tương lai,
If you open up the gates for me
nếu bạn mở cánh cổng đón tôi.
Reminisce some time, the night they took my friend (uh-huh)
Hồi tưởng lại cái đêm mà họ đã đưa bạn tôi đi,
Try to black it out, but it plays again
cố gắng xóa nhòa quá khứ nhưng nó lại diễn ra lần nữa.
When it’s real, feelings hard to conceal
Khi cảm xúc là thật, rất khó để che giấu
Can’t imagine all the pain I feel
Khó tưởng tượng được tất cả nỗi đau mà tôi cảm thấy
Give anything to hear half your breath (half your breath)
Có thể cho đi bất cứ điều gì để nghe bạn thở dù là nửa hơi ( nửa hơi thở)
I know you still living your life, after death
Tôi biết rằng bạn vẫn sống tiếp đời mình, sau cái chết*
Chorus: Faith Evans
Every step I take, every move I make
Mỗi bước tôi đi, mỗi hành động tôi làm
Every single day, every time I pray
Mỗi ngày, mỗi lần tôi cầu nguyện
I’ll be missing you
Tôi sẽ nhớ bạn
Thinkin of the day, when you went away
Nghĩ về ngày, khi bạn đi xa
What a life to take, what a bond to break
Cuộc sống lấy mất đii, phải mất đi một mối quan hệ
I’ll be missing you
Tôi sẽ nhớ đến bạn
I miss you Big
Tôi nhớ bạn , Big
Verse Two: Puff Daddy
It’s kinda hard with you not around (yeah)
Thật khó khăn khi không có bạn ở bên
Know you in heaven smilin down (eheh)
Biết rằng bạn đang ở trên thiên đường và mỉm cười
Watchin us while we pray for you
Nhìn xuống chúng tôi khi chúng tôi đang nguyện cầu cho bạn
Every day we pray for you
Mỗi ngày chúng tôi đều nguyện cầu cho bạn
Til the day we meet again
Cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau
In my heart is where I’ll keep you friend
Tôi giữ bạn trong trái tim tôi
Memories give me the strength I need (uh-huh) to proceed
Kỷ niệm cho tôi sức mạnh tôi cần để tiến lên
Strength I need to believe
Sức mạnh mà tôi cần để tin
My thoughts Big I just can’t define (can’t define)
Những suy nghĩ của tôi, Big à, tôi không thể gọi tên được
Wish I coul turn back the hands of time
Ước gì tôi có thể quay ngược dòng thời gian
Us in the 6, shop for new clothes and kicks
Chúng ta với nhóm sáu, cùng sắm đồ đạc mới và đi chơi
You and me taking flicks
Bạn và tôi cùng chụp hình
Makin hits, stages they receive you on
Tạo nên những bài đỉnh, biểu diễn cho những người thích mình
I still can’t believe you’re gone (can’t believe you’re gone)
Vẫn không thể tin được là bạn đã đi xa
Give anything to hear half your breath (half your breath)
Có thể cho đi bất cứ điều gì để nghe bạn thở dù là nửa hơi ( nửa hơi thở)
I know you still living you’re life, after death
Tôi biết rằng bạn vẫn sống mãi trong đời tôi, sau cái chết
Every step I take, every move I make
Mỗi bước tôi đi, mỗi hành động tôi làm
Every single day, every time I pray
Mỗi ngày, mỗi lần tôi cầu nguyện
I’ll be missing you
Tôi sẽ nhớ bạn
Thinkin of the day, when you went away
Nghĩ về ngày, khi bạn đi xa
What a life to take, what a bond to break
Cuộc sống lấy mất gì, phải mất đi một mối quan hệ
I’ll be missing you
Tôi sẽ nhớ đến bạn
(Faith Evans) Somebody tell me why
 Có ai đó nói cho tôi tại sao đi…
One black morning
Một buổi sáng đen tối
When this life is over
Khi cuộc sống này kết thúc
I know I’ll see your face
Tôi biết, tôi sẽ thấy gương mặt bạn
Every night I pray, every step I take
Mỗi đêm tôi nguyện cầu, mỗi bước tôi đi
Every move I make, every single day
Mỗi điều tôi làm,mỗi ngày qua
Every night I pray, every step I take
Mỗi đêm tôi nguyện cầu, mỗi bước tôi đi
 Every day that passes
 Là một ngày mà tôi cảm nhận được gần hơn
Every move I make, every single day
Để nhìn thấy bạn một lần nữa
 Is a day that I get closer
Là một ngày mà tôi cảm nhận được gần hơn
To seeing you again
Để nhìn thấy bạn một lần nữa
Every night I pray, every step I take
Mỗi đêm tôi cầu nguyện, từng bước tôi đi
We miss you Big… and we won’t stop
Chúng tôi nhớ anh Big … và chúng tôi sẽ không dừng lại
Every move I make, every single day
Mỗi hành động tôi làm, mỗi ngày
 Cause we can’t stop… that’s right
Vì chúng ta không thể dừng lại … đúng thôi
Every night I pray, every step I take
Mỗi đêm tôi cầu nguyện, từng bước tôi đi
Every move I make, every single day
Mỗi hành động tôi làm, mỗi ngày
We miss you Big
 Chúng tôi nhớ bạn, Big
Every step I take, every move I make
Mỗi bước tôi đi, mỗi hành động tôi làm
Every single day, every time I pray
Mỗi ngày, mỗi lần tôi cầu nguyện
I’ll be missing you
Tôi sẽ nhớ bạn
Thinkin of the day, when you went away
Nghĩ về ngày, khi bạn đi xa
What a life to take, what a bond to break
} (x2)
Cuộc sống lấy mất đì, phải mất đi một mối quan hệ
I’ll be missing you
Tôi sẽ nhớ đến bạn
Every step I take, every move I make
Every single day, every time I pray
I’ll be missing you
Thinkin of the day, when you went away
What a life to take, what a bond to break
I’ll be missing you
One black morning
When this life is over
I know I’ll see your face

 • take a break facebook
  8 August, 2020 at 5:00 pm

  Greetings! Very helpful advice within this article!
  It is the little changes that make the most important changes.
  Thanks a lot for sharing!

  Reply
 • Marisol
  29 November, 2020 at 2:47 pm

  Hi, check out the collection of useful information we have prepared for you. I am sure you will find here something that will interest you! You're welcome 🙂
  Marisol

  Reply

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register