Categories

Hello – Martin Solveig ft Dragonette [Vietsub – Lyrics]

I could stick around and get along with you, hello.
Em có thể ở yên một chỗ và làm thân với anh, xin chào

It doesn’t really mean that I’m into you, hello.
Như thế cũng không có nghĩa là em thích anh đâu nhé, xin chào

You’re alright but I’m here, darling, to enjoy the party.
Anh cũng được lắm nhưng mà em ở đây để vui chơi tiệc tùng cơ mà

Don’t get too excited ’cause that’s all you get from me, hey.
Đừng quá khoái chí vì đó là tất cả những gì anh nhận được từ em mà thôi, này

Yeah, I think you’re cute, but I really think that you should know.
Yeah, em nghĩ anh cũng dễ thương phết, nhưng em thực sự nghĩ là anh nên biết

I just came to say hello, hello, hello, hello.I’m not the kinda girl to get messed up with you, hello.
Em chỉ tới để nói xin chào, xin chào, xin chào thôi. Em đâu phải loại con gái “làm loạn” với anh, xin chào

I’ma let you try to convince me to, hello.
Em sẽ để anh thử thuyết phục coi sao, xin chào

It’s alright I’m getting dizzy just enjoy the party.
Cũng ổn đấy, em đang choáng váng đây, cứ tận hưởng bữa tiệc đi

It’s OK with me if you don’t have that much to say, hey.
Với em thì OK thôi nếu anh không có gì để nói, này

Kinda like this game but there’s something you should know.
Em hơi bị thích trò này đấy nhưng có lúc anh nên biết

I just came to say hello, hello, hey, hey.
Em chỉ tới để nói xin chào, xin chào, xin chào thôi

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register