Categories

Đường viền cho mắt thêm quyến rũ

Tuy nhiên, kẻ viền mắt sẽ không còn “đánh đố” với những chỉ dẫn dưới đây:


Bước 1: Bắt đầu từ khóe mắt, vẽ một đường liên tục trên mi mắt đến tận đuôi mắt

Bước 2: Từ phần đuôi mắt, dùng cọ đầu nhỏ vẽ một đường hất nhẹ từ dưới lên trên sao cho phù hợp với mi mắt bên dưới.

Bước 3: Làm mềm đường kéo viền kéo dài với những đường tô đậm hơn.

Bước 4:Dùng tăm bông nhúng vào dung dịch tẩy trang cho mắt  và loại bỏ những đường lem, vết lem trên mắt.

Lam Ngọc (Theo Beauty department)

Thực hiện: depweb

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register