Categories

Cyndi Lauper – Time After Time (Vietsubs, Lyrics, Karaoke)

English Lời việt
Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you
Caught up in circles, confusion is nothing new
Flashback, warm nights almost left behind
Suitcases of memories, (time after)

Sometimes you picture me, I’m walking too far ahead
You’re calling to me, I can’t hear what you’ve said
Then you say, “Go slow”, I fall behind
The second hand unwinds

If you’re lost, you can look and you will find me
Time after time
If you fall, I will catch you, I’ll be waiting
Time after time

If you’re lost, you can look and you will find me
Time after time
If you fall, I will catch you, I’ll be waiting
Time after time

After my picture fades and darkness has turned to gray
Watching through windows, you’re wondering if I’m OK
Secrets stolen from deep inside
The drum beats out of time

If you’re lost, you can look and you will find me
Time after time
If you fall, I will catch you, I’ll be waiting
Time after time

Then you say, “Go slow”, I fall behind
The second hand unwinds

If you’re lost, you can look and you will find me
Time after time
If you fall, I will catch you, I’ll be waiting
Time after time

If you’re lost, you can look and you will find me
Time after time
If you fall, I will catch you, I’ll be waiting
Time after time

Time after time
Time after time
Time after time
Time after time
Time after time
Time after time
Time after
Time after
Vùi mình trong chăn, nghe đồng hồ tíc tắc, em nghĩ về anh
Tơ lòng rối có chi là mới, rồi gót mòn quẩn quanh
Hồi tưởng đêm ấm lành đã bỏ lại phía sau
Hành trang kỷ niệm phai màu (lại lần nữa)

Thi thoảng anh thoáng thấy em, đang dong duỗi quá xa phía trước
Anh gọi với theo, em chẳng nghe điều anh nói được
Rồi anh van, “Chậm lại,” Anh rớt lại đàng này
Chiếc kim giây ngừng quay

Nếu lạc lối, cứ tìm em, rồi anh sẽ tìm thấy
Từng phút từng giây
Khi anh ngã, em sẽ nâng, và sẽ chờ sẽ đợi
Mọi khắc mọi thời

Nếu lạc lối, cứ tìm em, rồi anh sẽ tìm thấy
Từng phút từng giây
Khi anh ngã, em sẽ nâng, và sẽ chờ sẽ đợi
Mọi khắc mọi thời

Khi hình bóng em phai nhạt, đêm đen chuyển mình sang xám tối
Trông qua khung cửa sổ, anh có đang tự hỏi em sao rồi
ẩn khuất cuỗm đi từ trong sâu thẳm
Trống gõ nhỡ nhịp, phách nhầm

Nếu lạc lối, cứ tìm em, rồi anh sẽ tìm thấy
Từng phút từng giây
Khi anh ngã, em sẽ nâng, và sẽ chờ sẽ đợi
Mọi khắc mọi thời

Rồi anh van, “Chậm lại,” Anh rớt lại đàng này
Chiếc kim giây ngừng quay

Nếu lạc lối, cứ tìm em, rồi anh sẽ tìm thấy
Từng phút từng giây
Khi anh ngã, em sẽ nâng, và sẽ chờ sẽ đợi
Mọi khắc mọi thời

Nếu lạc lối, cứ tìm em, rồi anh sẽ tìm thấy
Từng phút từng giây
Khi anh ngã, em sẽ nâng, và sẽ chờ sẽ đợi
Mọi khắc mọi thời

Phút lại theo giây
Hết ngày sang tháng
Thấp thoáng năm sang
Phút lại theo giây
Hết ngày sang tháng
Thấp thoáng năm sang
Hết lần này
Lại lần khác

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register