Categories

Big Big World – Emilia | Lyrics [Kara + Vietsub HD]

BIG BIG WORLD | Elimia Rydberg

I’m a big, big girl
Em là cô gái mạnh mẽ
In a big, big world
Sống giữa thế giới mênh mông
It’s not a big, big thing if you leave me
Sẽ chẳng là gì nếu anh rời xa em
But I do do feel that
Nhưng em biết rằng
I do do will miss you much
Em sẽ nhớ anh, nhớ anh rất nhiều
Miss you much
Nhớ anh vô cùng

I can see the first leaf falling
Em có thể thấy chiếc lá đầu mùa đang rơi
It’s all yellow and nice
Nó úa vàng và thật đẹp xinh
It’s so very cold outside
Ngoài kia trời sao lạnh giá
Like the way I’m feeling inside
Giống như trong lòng em đang giá băng

I’m a big, big girl
Em là một cô gái mạnh mẽ
In a big, big world
Sống giữa thế giới mênh mông
It’s not a big, big thing if you leave me
Sẽ chẳng là gì nếu anh rời xa em
But I do do feel that
Nhưng em biết rằng
I do do will miss you much
Em sẽ nhớ anh, nhớ anh rất nhiều
Miss you much
Nhớ anh vô cùng

Outside it’s now raining
Giờ đây ngoài kia mưa vẫn đang rơi
And tears are falling from my eyes
Và trong em những giọt lệ vẫn đang tuôn rơi
Why did it have to happen?
Tại sao mọi thứ lại xảy ra như thế?
Why did it all have to end?
Tại sao tất cả lại đi đến kết thúc?

I’m a big, big girl
Em là cô gái mạnh mẽ
In a big, big world
Sống giữa thế giới mênh mông
It’s not a big, big thing if you leave me
Sẽ chẳng là gì nếu anh rời xa em
But I do do feel that
Nhưng em biết rằng
I do do will miss you much
Em sẽ nhớ anh, nhớ anh rất nhiều
Miss you much
Nhớ anh vô cùng

I have your arms around me warm like fire
Em đắm chìm trong vòng tay nồng ấm của anh
But when I open my eyes
Nhưng khi em mở mắt ra
You’re gone
Anh đã ra đi

I’m a big, big girl
Em là cô gái mạnh mẽ
In a big, big world
Sống giữa thế giới mênh mông
It’s not a big, big thing if you leave me
Sẽ chẳng là gì nếu anh rời xa em
But I do do feel that
Nhưng em biết rằng
I do do will miss you much
Em sẽ nhớ anh, nhớ anh rất nhiều
Miss you much
Nhớ anh vô cùng

I’m a big, big girl
Em là cô gái mạnh mẽ
In a big, big world
Sống giữa thế giới mênh mông
It’s not a big, big thing if you leave me
Sẽ chẳng là gì nếu anh rời xa em
But I do feel I will miss you much
Nhưng em biết rằng em sẽ nhớ anh rất nhiều
Miss you much
Nhớ anh vô cùng

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register