Categories

Beyoncé – Halo [Vietsub + Kara + Lyrics]

HALO | Beyoncé | Vietsub

Remember those walls I built?
Anh có nhớ những rào cản em đã dựng lên không?
Well, baby they tumbling down
Anh à chúng đang dần sụp đổ
And they didn’t even put up a fight
Và chúng chẳng thể chống đỡ một cuộc chiến
They didn’t even make a sound
Và chúng cũng không gây ra một tiếng động

I found a way to let you in
Em tìm cách để tâm sự cùng anh
But I never really had a doubt
Nhưng em chưa từng có chút nghi ngờ
Standing in the light of your halo
Đứng giữa vầng hào quang của anh
I got my angel now
Em đã tìm thấy thiên thần của mình rồi

It’s like I’ve been awakened
Giống như em đã được thức tỉnh
Every rule I had you breakin’
Mỗi luật lệ anh đã phá vỡ
It’s the risk that I’m taking
Đó là những rủi ro em phải nhận lấy
I ain’t never gonna shut you out
Em sẽ không bao giờ để anh rời xa

Everywhere I’m looking now
Mọi nơi mà em nhìn lúc này
I’m surrounded by your embrace
Đều tràn ngập cái ôm ấm áp của anh
Baby I can see your halo
Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh
You know you’re my saving grace
Anh biết anh là người bù đắp những khiếm khuyết của em

You’re everything I need and more
Anh là tất cả những gì em cần và còn hơn thế nữa
It’s written all over your face
Tất cả đều hiện rõ trên gương mặt anh
Baby I can feel your halo
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
Pray it won’t fade away
Cầu mong nó sẽ chẳng tan biến

I can feel your halo, halo, halo
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
I can see your halo, halo, halo
Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh
I can feel your halo, halo, halo
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
I can see your halo, halo, halo
Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh

Hit me like a ray of sun
Đến bên em như một tia nắng
Burning through my darkest night
Thiêu cháy màn đêm đen tối của em
You’re the only one that I want
Anh là người duy nhất em muốn
Think I’m addicted to your light
Em nghĩ mình đã bị ánh sáng ấy lôi cuốn

I swore I’d never fall again
Em hứa sẽ không bao giờ vấp ngã nữa
But this don’t even feel like falling
Nhưng đây chẳng giống cảm giác vấp ngã đâu
Gravity can’t forget
Sức hấp dẫn không thể quên
To pull me back to the ground again
Để kéo em lại mặt đất lần nữa

And it’s like I’ve been awakened
Và giống như là em đã được thức tỉnh
Every rule I had you breakin’
Mỗi luật lệ anh đã phá vỡ
It’s the risk that I’m taking
Đó là những rủi ro em phải nhận lấy
I’m never gonna shut you out
Em sẽ không bao giờ để anh rời xa

Everywhere I’m looking now
Mọi nơi mà em nhìn lúc này
I’m surrounded by your embrace
Đều tràn ngập cái ôm ấm áp của anh
Baby, I can see your halo
Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh
Pray it won’t fade away
Cầu mong nó sẽ chẳng tan biến

I can feel your halo, halo, halo
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
I can see your halo, halo, halo
Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh
I can feel your halo, halo, halo
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
I can see your halo, halo, halo
Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh

Everywhere I’m looking now
Mọi nơi mà em nhìn lúc này
I’m surrounded by your embrace
Đều tràn ngập cái ôm ấm áp của anh
Baby, I can see your halo
Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh
You know you’re my saving grace
Anh biết anh là người bù đắp những khiếm khuyết của em

You’re everything I need and more
Anh là tất cả những gì em cần và còn hơn thế nữa
It’s written all over your face
Tất cả đều hiện rõ trên gương mặt anh
Baby, I can feel your halo
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
Pray it won’t fade away
Cầu mong nó sẽ chẳng tan biến

I can feel your halo, halo
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
I can see your halo, halo, halo
Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh
I can feel your halo, halo, halo
Anh yêu em có thể cảm nhận thấy hào quang của anh
I can see your halo, halo, halo
Anh yêu em có thể thấy ánh hào quang của anh

—–

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register