Categories

7 bước tạo kiểu tóc half-up đơn giản

Bước 1: Lấy phần tóc trước từ hai bên tai và chải mượt, dùng tay giữ lại.

Bước 2: Dùng dây chun buộc lại phần tóc trước

Bước 3: Dùng tay làm cho phần tóc vừa buộc xòe ra

Bước 4: tiếp tục dùng lược làm hơi rối phần tóc này

Bước 5: Dùng keo xịt để giữ phần tóc phồng và hơi rối vừa tạo

Bước 6: Dùng lược lấy hai dải tóc hai bên trán từ phần tóc trước vừa buộc

Bước 7: Dùng keo xịt để giữ các nếp tóc (nên chỉnh sửa lại các phần tóc trước khi dùng thao tác này).

Bạn đã có kiểu tóc half-up đơn giản và dễ thực hiện.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register