Categories

5 động tác cho vòng 1 săn chắc

Động tác 1:

– Nằm thẳng, 2 tay cầm tạ xuôi theo người, lòng bàn tay ngửa lên.

 

– 2 tay đưa chậm từ dưới lên qua đầu.

 

– Quạt tay ngược lại trở về tư thế ban đầu.

 

– Thực hiện 12 lần.

 

Khi đưa 2 tay lên hít sâu bằng mũi, quạt tay xuống thở ra bằng miệng. Chú ý kéo căng cơ ngực.

 

Động tác 2:

– Tư thế chuẩn bị, 2 chân co và khép chặt. 2 tay cầm tạ trước mặt, lòng bàn tay úp vào nhau.

 

– Kéo căng 2 tay, hạ tạ chậm xuống sàn.

 

– Trở về vị trí chuẩn bị ban đầu.

 

– Thực hiện 12 lần.

 

Khi kéo tay xuống sàn hít sâu bằng mũi, trở về thở ra bằng miệng.

 

Động tác 3:

– Tư thế chuẩn bị, 2 chân co, khép. 2 tay cầm tạ, khuỷu tay hơi gấp lại và hướng ra trước ngực.

 

– 2 tay kéo tạ chậm qua đầu, khuỷu tay vẫn co.

 

– Trở về tư thế chuẩn bị.

 

– Thực hiện 12 lần.

 

Khi kéo tạ qua đầu hít sâu bằng mũi, trở về thở ra bằng miệng.

 

Động tác 4:

– Tư thế chuẩn bị, ngồi trên 2 gót chân, lưng thẳng. 2 tay cầm tạ trước ngực, khuỷu tay hơi co.

 

– 2 tay kéo ngang chậm sang hai bên, căng cơ ngực.

 

– Trở về tư thế chuẩn bị.

 

Thực hiện 12 lần.

 

Khi kéo tay hít sâu bằng mũi, trở về thở ra bằng miệng.

 

Động tác 5:

– Tư thế chuẩn bị chống quỳ: 2 bàn tay để xuống sàn, 2 mũi tay đối vào nhau, 2 chân co không chạm sàn.

 

– Khụy hai tay, căng lồng ngực, hạ chậm ngực gần chạm sàn.

 

– Trở về tư thế chuẩn bị.

 

– Thực hiện 12 lần.

 

Khi khụy tay hít sâu bằng mũi, đẩy ngực lên thở ra bằng miệng.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register