Categories

Tôi sẽ không yêu – Trần Tâm [ Lyrics | Vietsub | Karaoke ]

Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng:
Khi yêu đừng chớ tin vội vã.
Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa,
Sao tôi vội quá yêu thật lòng.


Nước mắt không buồn vì hay nói với tôi rằng:
Khi yêu là khổ đau ngọt đắng,
Đổi lấy chữ tình là bạc trắng với nỗi sầu.
Tôi mang lầm lỡ theo một đời.


Tôi đã tin để rồi quen,
Lỡ yêu mới hay tình là hố sâu.
Sao em dối gian làm chi?
Nếu có ước mơ thì tôi ước một điều
Tôi sẽ không yêu trọn đời

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register