Categories

The Reason – Hoobastank [Vietsub | Lyrics | Karaoke]

The Reason | Hoobastank Lý do | Hoobastank
I’m not a perfect person
There’s many things I wish I didn’t do
But I continue learning
I never meant to do those things to you
And so I have to say before I go
That I just want you to know
I’ve found a reason for me

To change who I used to be
A reason to start over new
and the reason is youI’m sorry that I hurt you
It’s something I must live with everyday
And all the pain I put you through
I wish that I could take it all away
And be the one who catches all your tears
Thats why i need you to hearI’ve found a reason for me
To change who I used to be
A reason to start over new
and the reason is Youand the reason is you
and the reason is you
and the reason is youI’ve found a reason to show
A side of me you didn’t know
A reason for all that I do
And the reason is you
Tôi chẳng phải một con người hoàn hảo
Quá nhiều việc ước chăng tôi đã không làm
Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục học hỏi mỗi ngày
Tôi chưa từng có ý làm vậy với em
Và vì vậy nên tôi phải tỏ bày trước khi ra đi
Rằng tôi chỉ muốn em hiểu rằng
Tôi đã tìm ra được lý do cho chính mình

Để thay đổi con người trong quá khứ trước kia
Một lý do để bắt đầu lại từ đầu
Và lý do ấy, là em đó người yêu dấu ạTôi xin lỗi vì đã khiến em tổn thương
Đó là điều gì đó mà ngày nào tôi cũng phải trải qua
Và mọi đớn đau tôi gây ra cho em
Tôi ước chi tôi có thể quẳng chúng đi xa
Và trở thành người đón lấy giọt lệ buồn từ em
Đó là lý do tại sao tôi muốn em ngheTôi đã tìm ra được lý do cho chính mình
Để thay đổi con người trong quá khứ trước kia
Một lý do để bắt đầu lại từ đầu
Và lý do ấy, là em đó người yêu dấu ạVà lý do ấy, là em đó người yêu dấu ạ
Và lý do ấy, là em đó người yêu dấu ạ
Và lý do ấy, là em đó người yêu dấu ạTôi đã tìm ra lý do để bày tỏ
Con người khác của tôi mà em chưa hề biết tới
Một lý do cho tất cả những gì tôi làm
Và lý do ấy, chính là em …

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*

Forgot Password

Register